ADVOCATENKANTOOR DE KORT

ADVOCATEN
KANTOOR
DE KORT

Rechtsgebieden

U kunt hulp krijgen op alle rechtsgebieden, waarmee u te maken zou kunnen krijgen, namelijk:
– Civiel recht;
– Strafrecht;
– Tuchtrecht.

Civiel recht:

Een zaak tussen u als particulier/burger en een andere particulier/burger, wordt civiel rechtelijk genoemd.

Bij dergelijke procedures gaat het vaak om geld, zoals het eisen van een schadevergoeding of smartengeld. Of u eist bijvoorbeeld het stopzetten van extreme overlast door een psychotische buurman.

Naast de kosten van uw advocaat, dienen ook andere kosten door u betaald te worden, zoals griffiekosten. Bij veroordeling van de tegenpartij, vervallen deze kosten vaak – maar niet altijd volledig – en komen ze voor rekening van de veroordeelde tegenpartij.

Strafrecht:

Vaak wordt een strafrechtelijke procedure door het Openbaar Ministerie opgestart, en minder vaak door een advocaat, maar het kan wel.

Stel, door een zeer ernstige medische fout is u uw partner overleden en de eerder gevolgde procedures via het civiel recht en tuchtrecht hebben geen succes gehad. Dan kunt u overwegen aangifte te doen bij de politie. Het gaat dan niet meer om een schadevergoeding of berisping, maar om het eisen van bijvoorbeeld gevangenisstraf.

Na uw aangifte bepaalt het Openbaar Ministerie (OM) de verdere koers.

Tuchtrecht:

Een zaak tussen u en een individuele beroepsbeoefenaar, zoals een tandarts, chirurg, verpleegkundige, psycholoog, etc, mits zij zijn geregisteerd in het BIG (Beroepsbeoefenaren Individuele Gezondheidszorg).

Bij medische problemen – zoals een operatiefout of bijzonder onbetamelijk gedrag – wordt dit rechtsgebied veelvuldig bewandeld. De basis voor de relatie patiënt – arts ligt vast in de Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO), waarin ook de inspanningsverplichtingen van medici staan.

Het gaat bij tuchtrecht niet om geld zoals een schadevergoeding, maar veelal om rechtvaardiging en genoegdoening voor u.

Stel, u bent tijdens een operatie zeer onbeschoft behandeld door een chirurg, of u bent in uw ogen slecht begeleid tijdens het overlijden van uw partner, dan kunt u een tuchtrechtelijke zaak starten. De rechter kan dan de betreffende beroepsbeoefenaar berispen, waarschuwen of zelfs verbieden de functie uit te oefenen.

Behalve de kosten van een advocaat, kost een tuchtrecht procedure geen geld. Er is geen griffierecht verschuldigd.

Medisch Advocaat

Advocatenkantoor de Kort
mr. drs. A.H.J. (Arno) de Kort
mr. L.C. (Lizzy) Rovers*, advocaat

Contact

De Grote Cour 27
5272 CG  Sint Michielsgestel
073-5530626

KvK: 17138766

*Mr. L.C. Rovers is tevens werkzaam bij advocatenkantoor Gerk Oberman te Eindhoven