ADVOCATENKANTOOR DE KORT

ADVOCATEN
KANTOOR
DE KORT

Kennismaking

Veelal zal een eerste contact tussen u en de advocaat telefonisch plaatsvinden, nadat mogelijk eerst e-mailcontact heeft plaatsgevonden.

Het kennismakingsgesprek dat daarop volgt vindt meestal plaats bij ons op kantoor, maar kan in uitzonderingsgevallen ook elders plaatsvinden, als u bijvoorbeeld om medische redenen niet goed kunt reizen.

Het doel van het kennismakingsgesprek is een eerste beeld te krijgen:
– van de aard, omvang, en status van uw probleem;
– uw wensen;
– of het wederzijds klikt en er voldoende openheid en vertrouwen is;
– van de benodige snelheid van handelen i.v.m. (wettelijke) termijen van procedures;
– van de financiële regeling;

Aan het kennismakingsgesprek zijn geen kosten verbonden; dat is gratis.

De wet verplicht ons kantoor dat u een identificatiebewijs kunt tonen (ID-kaart, paspoort of rijbewijs).

Tijdens het gesprek worden aantekeningen gemaakt. Na afloop wordt een samenvatting gemaakt, waarbij de kern van de zaak wordt vastgelegd. Uw gegevens dan ook worden in het automatiseringsysteem verwerkt.

Indien er na het kennismakingsgesprek over en weer voldoende vertrouwen is de zaak op te starten, wordt een financieel voorstel gedaan. Na schriftelijke opdrachtbevestiging door de client wordt de zaak gestart. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt eerder gestart.

Het is raadzaam de polis van uw rechtsbijstandsverzekering mee te nemen naar het kennismakingsgesprek.

Medisch Advocaat

Advocatenkantoor de Kort
mr. drs. A.H.J. (Arno) de Kort
mr. L.C. (Lizzy) Rovers*, advocaat

Contact

De Grote Cour 27
5272 CG  Sint Michielsgestel
073-5530626

KvK: 17138766

*Mr. L.C. Rovers is tevens werkzaam bij advocatenkantoor Gerk Oberman te Eindhoven