ADVOCATENKANTOOR DE KORT

ADVOCATEN
KANTOOR
DE KORT

i

Opdracht

Het is veelal niet mogelijk, om bij de start van uw zaak tot in detail uw doelen in de overeenkomst tussen u en de advocaat te verwoorden. Daarom wordt in volstaan met het op hoofdlijn formuleren van het doel van uw zaak. Gaande weg het traject worden de doelen aangescherpt, zoals het benoemen van bedragen en termijnen.

Voorbeeld: er is bij uw operatie een medische fout gemaakt. Dan wordt – bij een civiele procedure – in eeste instantie de betreffende arts aansprakelijk gesteld voor het begaan van een fout, en pas daarna worden de consequenties benoemd, zoals het vorderen van schadevergoeding en inkomensderving. Volgende stap is het bepalen van de hoogte van die posten. Aan elke stap zijn termijnen verbonden.

In geval van spoedeisende zaken kunt u per e-mail met uw advocaat communiceren.

De post die uw advocaat aan u richt, wordt om privacy redenen in een gesloten witte enveloppe verstuurd. De enveloppe bevat geen logo of opdruk.

Indien op het einde van uw zaak duidelijkeid is gekomen, in die zin dat er definieve uitspraak of uitslag is, of dat overeenstemming is bereikt, wordt u hier terstond over geïnformeerd. U ontvangt van alle correspondentie een kopie, bijvoorbeeld een brief van de rechtbank. Daarna wordt – ter afronding van uw zaak – alles met u nabesproken, hetgeen bij ons kantoor kan, maar u mag dat ook telefonisch doen. Uw dossier wordt gesloten, nadat ook de financien zijn afgerond. U ontvangt op dat moment een zogemaande sluitingsdossierbrief, waarna uw dossier nog 10 jaar in archief bewaard blijft. Na deze periode wordt uw dossier vernietigd.

Medisch Advocaat

Advocatenkantoor de Kort
mr. drs. A.H.J. (Arno) de Kort
mr. L.C. (Lizzy) Rovers*, advocaat

Contact

De Grote Cour 27
5272 CG  Sint Michielsgestel
073-5530626

KvK: 17138766

*Mr. L.C. Rovers is tevens werkzaam bij advocatenkantoor Gerk Oberman te Eindhoven